لطفا برای ارسال و پیگیری مقاله اینجا کلیک کنید.(در صورتی که امکان ارسال از طریق سامانه مذکور میسر نیست، خواهشمند است مقالات خود را به آدرس ایمیل همایش: nf.conf@ut.ac.ir ارسال فرمایید)


لطفا برای دریافت تعرفه ها و کسب اطلاع از حساب همایش اینجا کلیک کنید.