برگزاری اولین جلسه تعامل و هم اندیشی مسئولان همایش ملی «چشم انداز جنگل های کشور؛ تحول مدیریت» با رئیس و اعضای شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان جنگل ها
1398-10-09

به گزارش کمیته اجرایی همایش، این جلسه که با حضور مهندس کامران پورمقدم رئیس شورای عالی، مهندس سید هاشم موسوی نژاد عضو شورای عالی، مهندس منصوری عضو شورای عالی، سید عطاالله حسینی دبیر علمی همایش، مهندس محمد پیرصوفی عضو کمیته علمی همایش، دکتر احمد بیرانوند دبیر اجرایی همایش، مهندس احمد برومند از پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی (تسهیلگر)، مهندس لیلا اسکندری عضو کمیته اجرایی در روز دوشنبه 09/10/98 در دفتر رئیس شورای عالی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد، مطالبی در خصوص مشارکت کارشناسان سطوح مختلف ملی و استانی در بخش­های مختلف همایش، حضور مسئولان فراسازمانی تصمیم­گیر مرتبط با جنگل (بخش­های حاکمیتی و حکمروایی، قانونگذاری،...)، راه های افزایش ارتباط بین دانشگاه­ها و بخش اجرا، مسائل و مشکلات مدیریت جنگل های کشور، توجه نگاه علمی به مدیریت جنگل و همچنین نحوه ی همکاری های آتی برای برگزاری همایش مطرح شد.