برگزاری اولین نشست شورای سیاستگذاری همایش چشم انداز جنگل‌های کشور؛ تحول مدیریت
1398-10-21

به گزارش کمیته اجرایی همایش، این جلسه که با حضور دکتر سید عطاالله حسینی، دکتر وحید اعتماد، دکتر مهرداد نیکوی، دکتر رحیم ملک نیا، مهندس محمد پیرصوفی، دکتر محمد عواطفی همت، مهندس شاهرخ جباری ارفعی، دکتر فردین مرادزاده، دکتر احمد بیرانوند در تاریخ 8/8/98 ساعت 10 تا 12:30 در سالن شورای گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران برگزار شد، در مورد اقدامات انجام شده، محورهای همایش، تشکیل کمیته های تخصصی و علمی و همچنین عنوان سخنرانی های کلیدی بحث و تبادل نظر شد.