دومین نشست کمیته علمی همایش ملی چشم انداز جنگل های کشور؛ تحول مدیریت
1398-10-24

 

به گزارش کمیته اجرایی همایش، این جلسه که با حضور دکتر سید عطاالله حسینی، دکتر وحید اعتماد، دکتر محمد عواطفی همت، مهندس محمد پیرصوفی، مهندس احمد برومند، دکتر احمد بیرانوند، دکتر مریم اقنوم، دکتر مهرنوش مسیح پور، مهندس هانیه شاه قبادی، مهندس حمید رضا افرند و مهندس محمد عسگری در تاریخ 98/10/18 ساعت 14 تا 16:30 در سالن شورای گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران برگزار شد، در مورد اقدامات انجام شده، بررسی و همفکری برای کاربرد نقش روش های مرسوم آینده پژوهی و متغیرهای تحول مدیریت در عنوان همایش، بحث و تبادل نظر شد.