صورتجلسه دومین نشست شورای سیاستگذاری همایش ملی «چشم‌انداز جنگل‌های کشور؛ تحول مدیریت»
1398-12-01

مکان: کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، سالن شورای گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل

زمان: 98/11/28 ساعت 11:30 تا 13:30

حاضرین در جلسه: دکتر سید عطاالله حسینی، دکتر وحید اعتماد، دکتر محمد عواطفی همت، دکتر احمد بیرانوند، مهندس محمد پیرصوفی و مهندس شاهرخ جباری ارفعی

 

مصوبات جلسه

در این جلسه بازخورها و پیشنهادهای اولین نشست کمیته­ های تخصصی همایش در تاریخ 98/11/23 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و موارد زیر تصویب شد:

1- از آنجایی که استفاده از اصول نوین علمی و خرد جمعی مجموعه گروداران بخش جنگل شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان سازمان های مرتبط، بخش صنایع وابسته، جوامع محلی، سازمان­ های مردم نهاد و دانشجویان و دانش آموختگان جوان، برای ترسیم چشم انداز و تحول مدیریت جنگل­ های کشور، از اهداف این همایش می­ باشد، مقرر شد:

-       در جلسه کمیته علمی عناوین محورهای همایش مورد بازبینی قرار گرفته و نسبت به اصلاح و تکمیل احتمالی کمی و کیفی آن­ها اقدام شود؛

-       انتخاب اعضای هر محور با مسئولان محور است و با توجه به فراهم شدن فرصت زمانی بیشتر امکان تکمیل و اصلاح عضویت اعضا فراهم است. با این حال پیشنهاد کمیته سیاست‌گذاری آن است که تعداد اعضا در حدی باشد که بتوان نظرات اعضا را جمع بندی نمود و در عین حال از گروه­های مختلف مذکور در بند یکم در حد امکان حضور داشته باشند؛

-       برای قابلیت تلفیق مناسب مباحث هر محور، لازم است از یک مدل علمی و روز آمد استفاده شود؛

-       انتخاب مدل مناسبی که بتوان در همه ­ی محورها از آن استفاده کرد با اعضا کمیته تخصصی هر محور است. در عین حال پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری استفاده از روش­ های آینده پژوهشی مانند تحلیل اثرات متقابل یا تحلیل پیشران­ ها است؛

-       پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری همایش است که در هر محور پس از بحث و بررسی و تعیین موضوعات کلیدی مورد نیاز برای تحول مدیریت، اعضای محور با همکاری یکدیگر نسبت به تدوین مقاله کلیدی آن محور اقدام نمایند؛

2- تقاضای شورای سیاست گذاری همایش آن است که مسئولان محورها ملاحظات و نظرات خود در مورد موضوعات مرتبط با همایش و گزارش فعالیت‌های انجام شده یا در حال انجام در هر محور را در فواصل زمانی یک ماهه به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

3- در راستای تفکیک وظایف و مسئولیت­ ها، از طرف آقای دکتر حسینی دبیر کمیته علمی، آقای مهندس پیرصوفی به عنوان مسئول اجرای روش اتخاذ شده، معرفی شدند.

4- زمان بندی اجرای همایش به صورت زیر پیشنهاد شد:

ردیف

نوع نشست

زمان

مکان

1        

نشست تخصصی دوم اعضای کمیته­ های محورها

7 اسفند 98

کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

2        

نشست تخصصی سوم اعضای کمیته­ های محورها

27 فروردین 99

کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

3        

همایش اصلی

20 و 21 خرداد 99

کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

4        

نشست تخصصی اعضای هر محور

به انتخاب اعضای محور

به انتخاب اعضای محور