اطلاعیه شورای سیاست‌گذاری همایش ملی چشم انداز جنگل‌های کشور؛ تحول مدیریت
1399-03-14

با توجه به نزدیکی تاریخ اعلام شده برای برگزاری همایش (۲۰ و ۲۱ خرداد) و عدم امکان برگزاری همایش به دلیل وضعیت ناشی از کرونا در کشور و جلوگیری از گسترش آن و برای استقبال از حضور حداکثری علاقه مندان، شورای سیاست‌گذاری همایش موارد زیر را تصویب کرد؛
۱- زمان برگزاری همایش از ۲۰ و ۲۱ خرداد 1399 به ۷ و ۸ مهرماه 1399 تغییر یابد.
۲- گفتگوها با استفاده از امکانات شبکه مجازی پیرامون محورهای همایش همچنان ادامه خواهد داشت.
۳- از مسئولان محورها خواهشمند است؛ گزارش خود را تا تاریخ ۲۱ خرداد به دبیرخانه همایش ارسال بفرمایند.
۴- در صورت اجازه دادن پروتکل های بهداشتی، پیش نشست دوم در اواخر تیرماه برگزار شود.
۵- گواهی های پذیرش مقالات که تاکنون به درخواست نویسندگان به تاریخ ۲۰ و ۲۱ خرداد صادر شده، از نظر این شورا معتبر است. با این وجود، در صورت درخواست نویسندگان به تاریخ جدید، پس از برگزاری همایش صادر خواهد شد.
۶- وجه افرادی که فقط برای حضور در همایش در تاریخ خرداد ماه ثبت نام کرده اند، در صورت درخواست پس داده می‌شود. در غیر این صورت برای تاریخ جدید ذخیره می‌شود.
شورای سیاست‌گذاری همایش- ۹۹.۳.۱۳