اطلاعیه دبیرخانه همایش ملی چشم انداز جنگل های کشور؛ تحول مدیریت
1399-07-02

بدین وسیله به اطلاع می رساند:

  • با توجه به ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی ناشی از ویروس کرونا در کشور، همایش  با حداقل شرکت کنندگان به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس و یک روزه برگزار خواهد شد.
  • با توجه به برگزاری مصاحبه های دکتری در دانشکده های منابع طبیعی در تاریخ های 6 و 7 مهرماه 99، همایش با دو روز تاخیر و در تاریخ 9 مهرماه برگزار خواهد شد.
  • گواهی و مدارک صادر شده به تاریخ 6 و 7 مهرماه مورد تایید دبیرخانه همایش می باشد.

برنامه همایش به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

دبیرخانه همایش- 1 مهرماه 1399